Een nieuw democratisch tijdperk!

Vanaf maart 2021 is het mogelijk om digitaal te stemmen op landelijke onderwerpen. Via de smartphone, tablet, laptop en PC bepaal je met één druk op de knop of een landelijk onderwerp wordt doorgevoerd of niet.

 

Het proces

In de Tweede Kamer worden landelijke ‘geluiden’ nader onderzocht. Na het onderzoek volgt een rapport waaruit blijkt of het betreffende ‘geluid’ landelijk is of niet.

Als vanuit het rapport blijkt dat sprake is van een potentieel landelijk onderwerp gaan we de stemwaardigheid digitaal toetsen bij het Nederlandse volk; de stemwaardigheid ronde.

Als vanuit de stemwaardigheid ronde blijkt dat het betreffende onderwerp landelijk bevonden is, wordt het onderwerp digitaal aangeboden bij het Nederlandse volk; de officiële stemronde.

Wordt vanuit de officiële stemronde bepaalt dat het landelijke onderwerp moet worden doorgevoerd, dan gaan we direct over tot actie.
Wordt vanuit de officiële stemronde bepaalt dat het landelijke onderwerp niet moet worden doorgevoerd, dan wordt het onderwerp geparkeerd voor een (mogelijk) later stadium.

Blijkt dat een wel- of niet doorgevoerd landelijk onderwerp negatieve gevolgen heeft voor onze economische en/of maatschappelijke samenleving, wordt het landelijke onderwerp opnieuw digitaal aangeboden zodat het Nederlandse volk alsnog de ‘juiste’ keuze kan doorvoeren.

Directe zeggenschap, actie en reactie.
Stem 17 maart 2021 op Modern Nederland.