Een nieuw democratisch tijdperk!

Onder Directe Digitale Democratie verstaat Modern Nederland het periodiek digitaal stemmen op landelijke onderwerpen. Vanaf de smartphone, tablet, laptop en PC kan d burger met één druk op de knop zijn of haar stem uitbrengen. Eerst wordt bepaalt of een onderwerp stem waardig is via een stemronde. Wanneer het resultaat daaruit positief blijkt te zijn wordt er overgegaan naar de officiële stemronde. Deze stappen worden genomen met een (ruime) deadline om het volk tijd te geven om in onderwerpen te verdiepen.

Het proces

In de Tweede Kamer worden landelijke ‘geluiden’ nader onderzocht. Na het onderzoek volgt een rapport waaruit blijkt of het betreffende ‘geluid’ landelijk is of niet.

Als vanuit het rapport blijkt dat sprake is van een potentieel landelijk onderwerp gaan we de stemwaardigheid digitaal toetsen bij het Nederlandse volk; de stemwaardigheid ronde.

Als vanuit de stemwaardigheid ronde blijkt dat het betreffende onderwerp landelijk bevonden is, wordt het onderwerp digitaal aangeboden bij het Nederlandse volk; de officiële stemronde.

Wordt vanuit de officiële stemronde bepaalt dat het landelijke onderwerp moet worden doorgevoerd, dan gaan we direct over tot actie.
Wordt vanuit de officiële stemronde bepaalt dat het landelijke onderwerp niet moet worden doorgevoerd, dan wordt het onderwerp geparkeerd voor een (mogelijk) later stadium.

Blijkt dat een wel- of niet doorgevoerd landelijk onderwerp negatieve gevolgen heeft voor onze economische en/of maatschappelijke samenleving, wordt het landelijke onderwerp opnieuw digitaal aangeboden zodat het Nederlandse volk alsnog de ‘juiste’ keuze kan doorvoeren.

Directe zeggenschap, actie en reactie.