Een nieuw democratisch tijdperk!

Modern Nederland (afgekort: MN) is een Nederlandse politieke partij, de eerste neutrale partij ter wereld. De partij is opgericht op 11 september 2018 door Niels en Luisa Heeze. Het gedachtegoed van de familie Heeze is het (wereldwijd) introduceren en vernieuwen van politiek en democratie. Op 17 maart 2021 heeft Modern Nederland deelgenomen aan de landelijke politieke Tweede Kamerverkiezingen.

De partij is neutraal en heeft geen standpunten, wél een programma. De ideologie is gecentreerd rondom twee kernpunten; Directe Digitale Democratie (DDD) en Politiek Op Maat (POM).

Directe digitale democratie

Onder Directe Digitale Democratie verstaat Modern Nederland het periodiek digitaal stemmen op landelijke onderwerpen. Vanaf de smartphone, tablet, laptop en PC kan d burger met één druk op de knop zijn of haar stem uitbrengen. Eerst wordt bepaalt of een onderwerp stem waardig is via een stemronde. Wanneer het resultaat daaruit positief blijkt te zijn wordt er overgegaan naar de officiële stemronde. Deze stappen worden genomen met een (ruime) deadline om het volk tijd te geven om in onderwerpen te verdiepen.

Politiek op maat

Onder Politiek Op Maat verstaat Modern Nederland directe ondersteuning vanuit het hoogste platform, voor zowel persoonlijke- als zakelijke situaties. Wij vinden het belangrijk dat de burger altijd- en direct gezien en gehoord kan worden zonder enige (bureaucratische) omwegen. Zo willen wij bijvoorbeeld locaties door het hele land opzetten zodat we direct fysiek bereikbaar zijn voor alle burgers. Nog een groot voordeel is, is als een landelijk onderwerp wordt doorgevoerd- of niet, en daardoor directe (negatieve) invloed heeft op de persoonlijke- of zakelijke situatie, de burger zich kan beroepen op Politiek Op Maat. Zo kunnen wij samen, op maat, tot een oplossing/compromis komen.

Programma

Modern Nederland heeft geen standpunten, wél een programma. Vanuit een digitaal stemsysteem willen wij het Nederlandse volk direct laten beslissen over (landelijke) onderwerpen. Niet stemmen op politieke partijen maar periodiek stemmen op onderwerpen. Ons programma is samengesteld uit onderwerpen die reeds zonder zeggenschap zijn doorgevoerd, actuele onderwerpen én onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s van andere landelijke politieke partijen.

Partijgegevens

Partijnaam: Modern Nederland
Bestuurders: Niels en Luisa Heeze
Ideologie: Directe Digitale Democratie en Politiek Op Maat
Richting: Neutraal

Representatieve democratie vs Directe Digitale Democratie

Stemmen op een politieke partij

Stemmen op landelijke onderwerpen

Een keer in de vier stemmen via de stembus

Periodiek digitaal stemmen

Je geeft je stem vier jaar lang uit handen

Je representeert je eigen stem (digitaal)

Het winnen van zetels staat centraal

Geen partijconcurrentie

Commerciële verkiezingsprogramma’s          

Neutrale ‘’partij’’ zonder standpunten

Nooit 100% aansluitende programma’s

Je bepaalt jouw eigen politieke voorkeuren

Vertegenwoordigen van doelgroepen

Je vertegenwoordigt jouw eigen idealen

Coalitievorming ter ondersteuning v/h kabinet

150 samenwerkende vertegenwoordigers

Versplintering in de politiek

Geen politieke partijen

Versplintering in de economie en maatschappij

Betrokkenheid, leidraad en actie

Gedateerde grondwetten

Vernieuwende grondwetten

Bureaucratische rompslomp

Politiek op maat

Oneindige debatten, discussies, strijd en ruzies

Niet aan de orde

Interne partijconcurrentie

Niet aan de orde

Concurrentiestrijd tussen partijen

Niet aan de orde

Wisselingen van de wacht binnen partijen

Niet aan de orde

Achterkamer politiek en lobbyisme

Streng verboden!


The Board

Maak kennis met de gezichten achter Modern Nederland. Bij ons kun je zijn wie je bent, ongeacht de visie. Het werkt!