Standpunten

Modern Nederland heeft geen standpunten, wél een programma. Vanuit een digitaal stemsysteem willen wij het Nederlandse volk direct laten beslissen over (landelijke) onderwerpen. Niet stemmen op politieke partijen maar periodiek stemmen op onderwerpen. Ons programma is samengesteld uit onderwerpen die reeds zonder zeggenschap zijn doorgevoerd, actuele onderwerpen én onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s van andere landelijke politieke partijen.

Samenwerkende vertegenwoordigers

Gebaseerd op logica, eerlijkheid, vooruitgang en de daadwerkelijke betekenis van het woord democratie, vinden wij dat de Tweede Kamer moet bestaan uit samenwerkende vertegenwoordigers die landelijk als eenheid (zonder partijnaam en logo) opereren in het belang van- en voor het Nederlandse volk.

Representatieve democratie

De representatieve democratie is een gedateerde niet werkende democratische variant zonder een uitkomst dat ten goede komt van ons land en het volk. Zowel op economisch- als op maatschappelijk niveau faalt dit democratische systeem met als gevolg dat ons land steeds meer de afgrond in druipt.

Verdeeldheid

Waar een duidelijke basis met vaste afspraken, leidraad en houvast gelegd zouden moeten worden (landelijke identiteit), creëert de representatieve democratie massale verdeeldheid in de kern van onze economische- en maatschappelijke samenleving.

Verkiezingen

Volgens de huidige democratische variant mag het Nederlandse volk één keer in de vier jaar stemmen op een breed scala aan commercieel gekleurde partijen die aan doelgroepering doen (het hebben van standpunten) met als centraal en enig doel; het behalen van zetels.

Daarbij zijn de partijen per termijn (vier jaar) slechts zestien maanden daadwerkelijk ”actief” (minus coalitievorming, recessen en campagne voeren). In tegenstelling tot dit fenomeen is Modern Nederland wél 24/7 actief.

Onderscheidende kenmerken

Via de directe digitale democratie stem je periodiek digitaal op landelijke onderwerpen. Met één druk op de knop heeft jouw stem directe waarde. Je representeert jouw eigen stem, en persoonlijke politieke voorkeuren- en idealen.

Modern Nederland is een vernieuwend en daadkrachtig democratisch systeem. Dit betekent; geen (interne) partijconcurrentie, geen commerciële verkiezingsprogramma’s en doelgroepering, geen coalitievorming, geen achterkamerpolitiek en lobbyisme én vooral geen versplintering in de kern van onze economie en maatschappij.